Engagement Fund

Engagement Marketing Forum to także miejsce, które chcemy wykorzystać do promocji inicjatyw społecznych. Będziemy skupiać się głównie na dwóch obszarach: projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz profilaktyka zdrowotna.

Fundacja Kasisi

Fundacja wspiera dom dziecka w Kasisi leżący niedaleko Lusaki, stolicy Zambii. To największy sierociniec w Zambii prowadzony przez Siostry Służebniczki Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z polskiej Starej Wsi.

CEL:
W ramach działań fundacji chcemy szczególnie wspierać Akademię Kasisi, której celem jest rozwijanie projektów edukacyjnych w Kasisi. Więcej o Akademii Kasisi możecie przeczytać pod tym linkiem: www.fundacjakasisi.pl/pl/content/akademia-kasisi-0
Zachęcamy do niewielkich, ale regularnych wpłat, które będą wspierać Akademię Kasisi.
Więcej informacji odnośnie wsparcia Akademii Kasisi i całej Fundacji Kasisi znajdziecie pod tym
linkiem: www.fundacjakasisi.pl/pl/kontakt